มัธยมศึกษาปีที่ 6 - เทอมที่ 1 : สร้างงานเว็บไซต์

เทอมที่ 1 : การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำร็จรูปด้วย Macromedia Dreamweaver 8

เอกสารการสอนสามารถโหลดได้เป็นไฟล์ PDF

เอกสารประกอบการสอน การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำร็จรูป
Macromedia Dreamweaver 8
พื้นฐานการใช้งาน Dreamweaver 8
ลูกเล่นใน Dreamweaver 8
MACROMEDIA DREAMWEAVER MX ฉบับภาษาไทย

 ไฟล์โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8

Macromedia Dreamweaver 8 for exe file
File size : 154 MB

Macromedia Dreamweaver 8 for rar file
File size : 54.5 MB

ตัวอย่างวีดีโอสอบปลายภาค ไฟล์โหลดจะชัดกว่า Youtube

VDO Dreamweaver file 1 เริ่มทำเว็บตั้งแต่ต้น
File size : 130 MB
Youtube : http://youtu.be/NXNPKKco77k

VDO Dreamweaver file 2 สร้างเมนูต่างๆ ไฟล์ถูกตัดตอนนิดๆ
File size : 55.3 MB
Youtube : http://youtu.be/3At09lwg0Qs

ลิ้งเพื่อนบ้านน่าชม

dsffsdfsdfsdfs

dfsdfsdfsdfsdfsdf

sdfsdfsdfsdfsd

afsdfsdfsdfsadfs

adfsdfsdfsadfsfds

dfsdfasfsdfsaf

Go to top