E-Commerce

   e-Business นั้น คือ การดำเนินกิจกรรมทาง “ธุรกิจ”ต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การ ใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและอินเทอร์เน็ต เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของคู่ค้า และลูกค้าให้ตรงใจ และรวดเร็วและเพื่อลดต้นทุน และขยายโอกาสทางการค้า และการบริการ เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลจะมีคำศัพท์ที่ได้ยินบ่อยๆ อาทิ

E-Commerce คืออะไร

   คือ การดำเนินธรุกิจการค้าหรือการซื้อขายบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต โดยผู้ซื้อ (Customer) สามารถดำเนินการ  เลือกสินค้า คำนวนเงิน ตัดสินใจซื้อสินค้า โดยใช้วงเงินในบัตรเครดิต ได้โดยอัตโนมัติ ผู้ขาย (Business) สามารถนำเสนอสินค้า  ตรวจสอบวงเงินบัตรเครดิตของลูกค้า รับเงินชำระค่าสินค้า ตัดสินค้าจากคลังสินค้า และประสานงานไปยังผู้จัดส่งสินค้า  โดยอัตโนมัติ กระบวนการดังกล่าวจะดำเนินการเสร็จสิ้นบนระบบเครือข่าย Internet

ประเภทของ E-Commerce

1. การทำการค้าระหว่าง Customer (ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ) กับ Business (ผู้ทำการค้า) 
เช่น ลูกค้าต้องการซื้อหนังสือกับร้านค้า

 c2b

2. การทำการค้าระหว่าง Business (ผู้ทำการค้า)  กับ Business ( ผู้ทำการค้า) 
เช่น ร้านขายหนังสือค้าต้องการสั่งซื้อหนังสือจากโรงพิมพ์

b2b

3. การทำการค้าระหว่าง Business ( ผู้ทำการค้า)  กับ Customer (ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ) 
เช่น โรงพิมพ์ต้องการซื้อต้นฉบับจากผู้เขียน

 b2c

4. การทำการค้าระหว่าง Customer (ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ)  กับ Customer (ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ) ด้วยกัน
เช่น ผู้บริโภคต้องการขายรถยนต์ของต้นเองให้กับผู้บริโภคท่านที่สนใจ

 c2c

5.ภาครัฐ กับ ประชาชน (Government to Consumer -G2C)
ใน ที่นี้คงไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการค้า แต่จะเป็นเรื่องการบริการของภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเองก็มีให้บริการแล้วหลายหน่วยงาน เช่นการคำนวณและเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต, การให้บริการข้อมูลประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เช่นข้อมูลการติดต่อการทำทะเบียนต่างๆของกระทรวงมหาดไทย ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการทำเรื่องนั้นๆ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบางอย่างจากบนเว็บไซต์ได้ด้วย

c2b2g

ข้อดี
1.เปิดดำเนินการค้า 24 ชั่วโมง
2.ดำเนินการค้าอย่างไร้พรมแดนทั่วโลก
3.ใช้งบประมาณลงทุนน้อย
4.ตัดปัญหาด้านการเดินทาง
5.ง่ายต่อการประชาสัมพัธ์โดย สามารถประชาสัมพันธ์ได้ทั่วโลก

ข้อเสีย
1.ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
2.ประเทศของผู้ซื้อและผู้ขายจำเป็นต้องมีกฎหมายรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ
3.การดำเนินการด้านภาษีต้องชัดเจน
4.ผู้ซื้อและผู้ขายจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในเทคโนโลยีอินเทอร์เนต

ขั้นตอนการเปิดร้านเพื่อดำเนินการค้า E-Commerce

ccbbgg

แบบฝึกหัด e commerce 5 คะแนน 2 ข้อ

  1. ให้นักเรียนค้นหาเว็บซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต และบอกชื่อเว็บดังกล่าวชื่ออะไร และขายสินค้าเกี่ยวกับอะไร
  2. ให้นักเรียนอธิบายวิธีสั่งซื้อสินค้า ของเว็บดังกล่าว ตั้งแต่ การเลือกซื้อ - การได้รับสินค้า

แนวข้อสอบข้อเขียน 6 ข้อ

  1.     E-commerce คืออะไร
  2.     อธิบายความหมายของ e-commerce แบบ c2b b2b b2c c2c g2c
  3.     ข้อดีข้อเสียของ e-commerce อย่างละ 3 ข้อ
  4.     E-learning คืออะไร
  5.     องค์ประกอบของ e-learning 4 ข้อโดยสรุป
  6.     บอกข้อดีข้อเสียของ e-learning อย่างละ 3 ข้อ

ตรวจงานในสมุด 9 อย่าง มีครบแล้วส่ง (20คะแนนในสมุด)
1.    องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
2.    ซอฟต์แวร์ประยุกต์
3.    แบบฝึกหัดเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 5 คะแนน 2 ข้อ
4.    อีเมล์
5.    คำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบการ รับส่ง อีเมล์
6.    E-learning คือ
7.    ประโยชน์ของ e-learning
8.    E-commerce คือ
9.    แบบฝึกหัดเรื่อง e-commerce 5 คะแนน 2 ข้อ

ลิ้งเพื่อนบ้านน่าชม

dsffsdfsdfsdfs

dfsdfsdfsdfsdfsdf

sdfsdfsdfsdfsd

afsdfsdfsdfsadfs

adfsdfsdfsadfsfds

dfsdfasfsdfsaf

Go to top