มัธยมศึกษาปีที่ 4 - เทอมที่ 2 : สร้างงานกราฟิก

เทอมที่ 2 : โฟโต้ชอป - Photoshop

เอกสารการสอนสามารถโหลดได้เป็นไฟล์ PDF

การใช้งาน Photoshop CS2
การใช้งาน Photoshop CS3
เทคนิคการสร้างและตกแต่งภาพ

 ไฟล์โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน Internet

โปรแกรม Photoshop CS2 ที่ใช้ในการเรียน
File size : 282 MB

โปรแกรม Photoshop CS3
File size : 77.3 MB

ตัวอย่างวีดีโอสำหรับการเรียน ไฟล์โหลดจะชัดกว่า Youtube

ไม่มีไฟล์วิดีโอใดๆ ในการเรียนดังกล่าว
File size : none
Youtube : ไม่มี

ลิ้งเพื่อนบ้านน่าชม

dsffsdfsdfsdfs

dfsdfsdfsdfsdfsdf

sdfsdfsdfsdfsd

afsdfsdfsdfsadfs

adfsdfsdfsadfsfds

dfsdfasfsdfsaf

Go to top