มัธยมศึกษาปีที่ 4 - เทอมที่ 1 : อินเตอร์เน็ต

เทอมที่ 1 : อินเตอร์เน็ต - Internet

เอกสารการสอนสามารถโหลดได้เป็นไฟล์ PDF

เอกสารประกอบการสอน ก่อนกลางภาค
เอกสารประกอบการสอน หลังกลางภาค
เอกสารอ่านเสริมเกี่ยวกับเรื่องอินเตอร์เน็ต

 ไฟล์โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน Internet

ไม่มีไฟล์ใดๆ ในการเรียนดังกล่าว
File size : none


ตัวอย่างวีดีโอสำหรับการเรียน ไฟล์โหลดจะชัดกว่า Youtube

ไม่มีไฟล์วิดีโอใดๆ ในการเรียนดังกล่าว
File size : none
Youtube : ไม่มี

ลิ้งเพื่อนบ้านน่าชม

dsffsdfsdfsdfs

dfsdfsdfsdfsdfsdf

sdfsdfsdfsdfsd

afsdfsdfsdfsadfs

adfsdfsdfsadfsfds

dfsdfasfsdfsaf

Go to top